Teléfono 937 98 11 06 info@suka.cat

mobile logo

Comunicació


BASES DEL CONCURS SUKA RESTAURANT

  1. Objectiu

El Suka Restaurant, mitjançant el perfil d’Instagram del Suka Restaurant, convoca el sorteig “Un menú per a dos” a Instagram, emmarcat en la promoció del seu establiment.

  1. Condicions de participació
  1. Procediment
  1. Calendari
  1. Premis
  1. Difusió i drets de propietat intel·lectual

Les persones interessades a participar en aquest sorteig, pel simple fet de remetre els seus comentaris al post, autoritzen al Suka Restaurant a fer-ne ús, explotació i difusió, sense cap limitació temporal o territorial.

El comentari guanyador passarà a ser propietat del Suka Restaurant, que es reserva tots els drets per a l’ús, la reproducció, la difusió, l’exhibició, la comunicació pública i la divulgació, en tot tipus de materials i publicacions del Suka Restaurant, amb l’esment de l’autor/a.

L’organització es reserva el dret de comunicar públicament el nom i els cognoms de la persona guanyadora, així com la possibilitat d’utilitzar el comentari guanyador en totes les activitats relacionades amb el premi, o amb finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense que el guanyador/a tingui dret a rebre cap mena de contraprestació a canvi.

  1. Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitat

La participació en el sorteig comporta l’acceptació de totes les bases. Els enviaments i els comentaris que no s’hi ajustin queden directament exclosos de la participació.

  1. Protecció de dades de caràcter personal